Градът

04 August 2014

Прегледана: 1163 пъти

Община Поморие няма да получи и цент европейско финансиране в периода 2014 - 2020 г. Кметът на Бойко Борисов може да си ходи. Лапаницата свърши!Три общини от Област Бургас – Карнобат, Поморие и Малко Търново няма да имат достъп до европейско финансиране в новия програмен период 2014-2020,пише Флагман.бг

Първоначалната идея е била европейското финансиране за големите общински проекти да се раздели в две програми – първата Оперативна програма за развитието на селските райони, където попадат всички общини от селски тип със средно за страната население и втората - „Региони в растеж“, където са най-големите, както и тези на входно-изходните артерии на държавата.

Ако някой все още не е разбрал и забелязал, община Поморие е "селска" община, от селски тип, а НЕ морска община като Несебър и Созопол!

Община Поморие влиза в списъка на общините, които ще останат с пръст в уста. Поморие е извадено от ОПРР и няма достъп до средствата в „Развитие на селските райони“. Което означава, че община Поморие остава без европейско финансиране!

Управлението на ГЕРБ в Поморие, в лицето на личния избор на Бойко Борисов - кметът Иван Алексиев, който преди това изкара близо две години като депутат на ГЕРБ, докара морското градче до "кривата круша" - скорострелно далдисване в тинята.

Честито, поморийци! И пак да гласувате за Иван Алексиев и ГЕРБ!

zadkulisite.comза сведение написа на 11/08/2014г. 01:54ч.
За сведение на всички, които четат това: Селена- СД ЕООД- гр.София е фирмата, която събира таксите за неправилно паркиралите автомобили в Поморие. Едно премахване на скоба се таксува 15.00 лв. Касовия бон който се издава при поискване от нарушителя е от споменатата по-горе фирма.Има ли ползи за общината от тази дейност? - кметът да отговори веднага. Да отговори също - откъде ги намира тия фирми?


Вход за парка написа на 09/08/2014г. 19:42ч.
По т.2.ОС-403/04.07.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно постъпило заявление на инициатива за предоставяне на концесия по чл.20, ал.1 от Закона за концесиите” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1093/04.08.2014г. ​На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет –Поморие дава съгласие и възлага на Кмета на Община Поморие да започне подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия върху обект: Обществен парк в гр. Поморие, находящ се на ул. „България”, ул. „Княз Александър Батенберг” и ул. „Митрополит Климент” по подадено заявление и предложени мотиви за целесъобразността на концесията от гледна точка на концедента от „Грийнлайф – резиденшъл” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, ул. „Златен рог” № 20-22, ет. 7, управлявано от Георги Кърчев.


Баничарят ни докара нови мутри написа на 09/08/2014г. 19:41ч.
2. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да поиска по реда на чл.52а, ал.1 от ЗМПВВППРБ от Министерски съвет на Република България да учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Поморие за за изграждане на подводен линеен обект на техническата инфраструктура: „Дълбоководно заустване от ПСОВ –Поморие”. 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение. По т.2.ОС-403/04.07.2014г. - Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно постъпило заявление на инициатива за предоставяне на концесия по чл.20, ал.1 от Закона за концесиите” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е : № 1093/04.08.2014г. ​На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет –Поморие дава съгласие и възлага на Кмета на Община Поморие да започне подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия върху обект: Обществен парк в гр. Поморие, находящ се на ул. „България”, ул. „Княз Александър Батенберг” и ул. „Митрополит Климент” по подадено заявление и предложени мотиви за целесъобразността на концесията от гледна точка на концедента от „Грийнлайф – резиденшъл” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, ул. „Златен рог” № 20-22, ет. 7, управлявано от Георги Кърчев.


Лили Пеева написа на 05/08/2014г. 12:42ч.
Абе вие луди ли сте, какъв втори мандат, какви пет лева питам аз-Профилактично трябва да бъде осъден незабавно и той си знае за какво-масови продажби на свои хора. А прокуратурата ни, нещо не чува


Pomo написа на 04/08/2014г. 19:18ч.
Интересно какво ще каже Баничарят сега. След като разпродаде Общинските имоти и няма пари от Европа ще се откаже от втори мандат-понеже няма нищо за крадене вече.
Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню