Градът

08 December 2017

Прегледана: 669 пъти

БСКД "Анхиалски солници" свиква редовно общо събраниеСЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 15, ал. 3, т. 1 от Устава на Българско солодобивно кооперативно дружество "Анхиалски солници"

СВИКВА


Редовно общо събрание на 16 декември 2017 г. /събота/ от 11 часа в залата на ресторант "Хъшове", ул. "Отец Паисий" №11 при следния Дневен ред:

1. Избор на Управителен съвет
2. Избор на Контролен съвет
3. Избор на Подгласници
4. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава.

На редовното общо събрание ще бъдат съобщени всички имена на член-кооператорите, които са подали редовни документи за получаване на дивиденти от Кооперацията.


От Управителния съвет

Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню