Ринг свободен

18 April 2017

Прегледана: 775 пъти

"Анхиалски солници" свиква извънредно общо събрание на 29 април 2017 годинаСЪОБЩЕНИЕ

На основания на чл. 15, ал. 3, т. 2 от Устава на Българското солодобивно кооперативно дружество "Анхиалски солници"

СВИКВА


Извънредно общо събрание на 29 април 2017 г. (събота) от 11 часа в залата на ресторант "Хъшове", ул. "Отец Паисий" 11, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на дивиденти на член кооператорите и техните наследници от продаден имот с и.н. 57491.505.17;

2. Обсъждане на евентуална продажба на имоти с и.н. 57491.505.18 и 57491.505.19;

3. Определяне на дата за годишно отчетно събрание.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава


От Управителния съвет

Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню