Детонатор

08 October 2015

Прегледана: 1001 пъти

Вижте тайния списък на Петър Москов с диагнозите, които влизат в основния и в допълнителния пакет здравно осигуряванеЗдравният министър д-р Петър Москов ревностно пази в тайна списъка с диагнозите, които влизат в основния и в допълнителния пакет здравно осигуряване. Въпреки това BIG5 се сдоби с него и го публикува пръв.

В понеделник стана ясно, че изработването на двата пакета здравно осигуряване – основен и допълнителен, е финализирано и предадено за разглеждане в българския лекарски съюз. Диагнозите, които влизат в основния пакет и са 311 на брой, налагат своевременна хоспитализация. Други шест съставят допълнителния пакет. При тези състояния може да чакате да бъдете приет в болница до два месеца. Има обаче и друга група състояния – над 60, за които лекарят ви ще прецени в кой от двата пакета попадате и съответно кога да бъдете хоспитализиран.

Ето и целият списък със състоянията, за които може да се наложи да чакате от ден (ако докторът ви прецени, че попадате в основния пакет) до два месеца (ако прецени, че състоянието ви не е спешно и ви запише в допълнителен пакет):

-Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми;

-Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0—18 г.), засягащи ЦНС;

-Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС);

-Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък;

-Епилепсия и епилептични пристъпи - ОП и ДП - за експертиза с оглед спиране на лечението;

-Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност;

-Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт;

-Заболявания на тънкото и дебелото черво;

-Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума;

-Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;

-Хронични вирусни хепатити;

-Хронични чернодробни заболявания;

-Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи;

-Ендоскопси процедури при обструкции на горните пикочни пътища;

-Оперативни процедури върху мъжка полова система;

-Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност;

-Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност;

-Реконструктивни операции в урологията;

-Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища;

-Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност;

-Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност;

-Заболявания на щитовидната жлеза;

-Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична);

-Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни;

-Оперативни процедури в УНГ областа с много голям обем и сложност;

-Оперативни процедури в УНГ областа с голям обем и сложност;

-Оперативни процедури в УНГ областа със среден обем и сложност;

-Високотехнологична диагностика и лечение при възпалителни заболявания на УНГ органите;

-Консервативно парентерално лечение при възпалителни заболявания на УНГ органите;

-Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност;

-Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност;

-Кератопластика;

-Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми ( и инфекции и възпалителни заболевания);

-Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му;

-Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми;

-Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената;

-Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;

-Оперативни процедури при хернии;

-Конвенционална холецистектомия;

-Лапароскопска холецистектомия;

-Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции;

-Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден;

-Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност;

-Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност;

-Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им;

-Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент;

-Консервативно лечение на съдова недостатъчност;

-Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й;

-Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции;

-Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локация;

-Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания;

-Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник;

-Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става;

-Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност;

-Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;

-Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;

-Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;

-Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система;

-Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда;

-Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции;

-Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система;

-Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система;

-Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат;

-Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност;

-Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност;

-Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност;

-Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност;

-Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години;

-Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години.

Очаквайте утре списък с диагнозите, които попадат в допълнителния пакет.

BIG5.BG


Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню