Градът

09 September 2015

Прегледана: 988 пъти

РИОСВ-БУРГАС НАЛОЖИ 3000 ЛЕВА ПЕРСОНАЛНА ГЛОБА НА ГЕРБ-КМЕТЪТ НА ПОМОРИЕ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БОКЛУКРИОСВ-Бургас наложи персонална глоба от 3 хил.лв. на кмета на община Поморие Иван Алексиев по Закона за управление на отпадъците, съобщава сайтът burgasdream.com. Санкцията е за нерегламентирано изхвърляне на боклук.

Поморие - чист и зелен град??

Къде е обещаният парк за отдих, с пейки, цвета и зеленина в кв. Малко селено езеро?? Къде са зелените площи на община Поморие?

Къде е обособеното място за пускане на кучетата да бягат на воля??!

Къде е Поморие и в какво е превърнато!!! На картата на НИЩОТО!


Отговорът е ясен: кметът "от герб на дпс" в Поморие, Иван Алексиев, е глобен за нерегламентирано изхвърляне на боклук. Поморие е превърнато в сметище. В буквален и преносен смисъл. А на 25 октомври поморийци ще имат възможността да изразят своето мнение чрез вота - харесва ли им така Поморие или не, и знаят ли, че оттук нататък, със същите овластени лица, ще става още по-зле.

ZADKULISITE.COM
Kmete kolko parcela dade na TEO-INVEST написа на 25/09/2015г. 22:44ч.
Много интересно Теоинвест с колко Общински парцела се сдоби за 4 години Решение №1154/07.10.2014г. – „Теоинвест”ЕООД, представлявано от Теодоси Василев Гуджуков


Последните Баничарски Армагани написа на 25/09/2015г. 22:40ч.
По т.7. от дневния ред: „ОС-459/28.08.2015г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно включване на допълнителни клаузи в договор за учредяване право на строеж в общински поземлен имот” се прие следното Р Е Ш Е Н И Е: № 1507/18.09.2015г. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие възлага на Кмета на общината да включи следните клаузи при сключване на договор за учредяване право на строеж в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 със спечелилия конкурса проведен в изпълнение на Решение №1154/07.10.2014г. – „Теоинвест”ЕООД, представлявано от Теодоси Василев Гуджуков: 1.Община Поморие в качеството на ПРЕХВЪРЛИТЕЛ и „Теоинвест”ЕООД в качеството на ПРИЕМАТЕЛ се споразумяват за себе си и за всички свои правоприемници – всеки да се разпорежда и прехвърля по свое усмотрение правото си на собственост върху индивидуалните си обекти /респективно правото си на строеж/ на трети лица, без да е необходимо допълнително съгласие от останалите етажни собственици, респективно съсобственици и декларират взаимното си съгласие тази клауза да се счита за изпълнение по смисъла на чл.33 респ. чл.66 от Закона за собствеността. 2.При неспазване на срока за изпълнение посочен в договора ПРИЕМАТЕЛЯ дължи на ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ Община Поморие неустойка в размер на 100 евро за всеки ден, но не повече от 18000 евро.
Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню