Градът

21 June 2015

Прегледана: 3623 пъти

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА! КОЙ ПЕСТИ ОТ ЧАКЪЛА И АСФАЛТА ЗА УЛИЦИТЕ В ПОМОРИЕ И СИ ПРИБИРА РАЗЛИКАТА В ДЖОБА?Проверка на "Зад кулисите" установи, че новите улици в Поморие не се чакълират и асфалтират според зададените параметри в обявената обществена поръчка на Община Поморие (ВИЖ ТУК).
Кой прибира разликата? Къде е Община-ГЕРБ Поморие в качеството на възложител и инвеститорски контрол, спи ли?
Кмете Иван Алексиев, ти изобщо знаеш ли за какво става въпрос или така ти изнася?


"Зад кулисите" призовава прокуратурата незабавно да се самосезира и да заведе под наказателна отговорност виновните длъжностни лица, а кметът на Община Поморие Иван Алексиев, без повече увъртания и шикалкавения пред компетентните правораздавателни и разследващи органи, да уволни зам.-кмета по строителство Кунчо Гайдов.

В зададената таблица по обществената поръчка на Община Поморие, където лице за контакт е зам.-кметът Кунчо Гайдов, е посочено, че поставеният чакъл на улицата трябва да е минимум 35 см, а асфалтът - 6 см. Проверката на "Зад кулисите" установи, че положеният чакъл на ул. "Иван Александър" и ул. "Европа" е 10 см, а асфалтът е с дебелина 3,5-4 см, вместо 35 см чакъл и 6 см асфалт. Освен това ул. "Европа" е включена в проект "Воден цикъл" и е чакълирана по него. Колко пъти ще се изписва "чакълиране" на една и съща улица?
Улиците ще бъдат разбити точно след една година, заради липса на достатъчно материали, които да гарантират качеството на изпълнението във времето. Община Поморие, в лицето на зам.-кмета по строителство, се явява и инвеститорски контролен орган. Контрол обаче не се осъществява! Става въпрос за публични средства, парите на гражданите на община Поморие, а разликите в количествените стойности са огромни.
Кой прибира разликата за сметка на некачественото изпълнение, вследствие на невлагането на достатъчно материали - чакъл и асфалт?!
В НК е изрично посочено, че е без значение дали деянието е извършено за лично облагодетелстване или в полза на трети лица и фирми, когато става въпрос за публични средства. Напомнямe го за прокурорите, които се правят на гламави и не откривали престъпление, защото нямали доказателства, че длъжностното лице е извършило действията с цел лична облага.

ГЕРБ-кметът минавал ли е по тези улици, за да види за какво става въпрос? Останалите улици, които предстоят да се асфалтират, по същия начин ли ще бъдат: -25 см чакъл и -3 см асфалт?

Прокуратурата незабавно да се самосезира и да извърши проверка на улиците "Иван Александър" и "Европа", както и на всички новоасфалтирани улици в Поморие. Кметът Иван Алексиев да предприеме незабавни действия за уволнението на зам.-кмета по строителство Кунчо Гайдов или не може, защото "играят" заедно?

Ако на прокуратурата или кмета на община-ГЕРБ Поморие нещо не им е пак ясно, да се обадят. "Зад кулисите" ще им разясни - с документи и снимков материал.


http://pomorie.bg/15021/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D1%80/


http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?ContractID=249


http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=85


КОЙ ОЩЕТИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ??


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
1
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Европа" о.т.095 - о.т. 925
дължина 210,00
ширина 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи." м³ 605,00
дебелина - 50см
Разбиване на бетонов зид м³ 13,00
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 514,50
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 302,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 211,68
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
2
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Европа" о.т.928 до о.т. Х
дължина м 38,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 93,10
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 93,10
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 50,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 38,30
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 3

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Европа" о.т. 928 до о.т. 933
дължина м 233,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 570,85
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 490,00
дебелина - 30см
Демонтаж на бет. бордюри , и пренареждане на същите м.л. 35,00
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 10,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 234,86
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 4

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Европа" о.т.933 до о.т. 934
дължина м 35,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 85,75
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 85,75
дебелина - 35см

Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 2,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 35,28
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 5

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул.Европа о.т.935 - о.т. 937
дължина м 100,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 140,00
дебелина - 20см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 140,00
дебелина - 20см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 1,00
Възтановяване на тротоарна настилка с стари плочи м² 40,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 63,00
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 40,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 100,80
дебелина - 6см


Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 6

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Иван Александър" о.т.974 до о.т. 936
дължина м 105,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 295,00
дебелина - 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 257,25
дебелина - 35см

Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 165,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 105,84
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 7

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. България о.т.974 до о.т. 1083
дължина м 95,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 266,00
дебелина - 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 232,75
дебелина - 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 1,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 112,00
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 25,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 95,76
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 8

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. България о.т. 1083 до о.т. 1063
дължина м 55,00
ширина м 6,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 165,00
дебелина - 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 115,50
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 110,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 47,52
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 9

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Петко Каравелов" о.т.1061 до о.т. 1062
дължина м 40,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 98,00
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 98,00
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 20,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 40,32
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 10

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Тутхон" о.т.901 до о.т. 949
дължина м 100,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 350,00
дебелина - 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 245,00
дебелина - 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 5,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 100,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 100,80
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 11

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Тутхон" о.т. 949 до о.т. 928
дължина м 100,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 280,00
дебелина - 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 245,00
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 167,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 100,80
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 12

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Тутхон" о.т. 901 до о.т. 947
дължина м 130,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 364,00
дебелина - 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 318,50
дебелина - 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 5,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 135,00
Всичко: 0,00
ДДС 20% 0,00
ОБЩО: 0,00


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 13

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "България" о.т.949 до о.т. 961
дължина м 82,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 200,90
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 200,90
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 20,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 82,66
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 14

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "България" о.т.949 до о.т. 964
дължина м 85,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 298,00
дебелина - 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 208,25
дебелина - 35см
полагане бордюри 50/30/15 /без доставка/ м.л. 170,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 85,68
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 15

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "България" о.т. 964-865-967-981-865 /кръгово/
дължина м 395,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 1 400,00
дебелина - 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 967,75
дебелина - 35см
Полагане бордюри 50/30/15 /без доставка/ м.л. 550,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи о.т. 964-865-967-981" тон 267,12
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 16

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Св.Иван Рилски" о.т. 902 до о.т.1055
дължина м 45,00
ширина м 6,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 94,50
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 94,50
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 22,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 38,88
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 17

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Св.Иван Рилски" о.т. 1055 до о.т.1056
дължина м 20,00
ширина м 6,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 42,00
дебелина - 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 42,00
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 50,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 17,28
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 18

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул.Св.Иван Рилски о.т. 1056 до о.т.1057 -х
дължина м 60,00
ширина м 6,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 180,00
дебелина - 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 126,00
дебелина - 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 87,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 51,84
дебелина - 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 19

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Македония" о.т. 480 до о.т.1047
дължина м 80,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 140,00
дебелина - 25см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 196,00
дебелина - 35см

Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 15,00
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 3,00
"Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" тон 80,64
дебелина - 6см

Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 20

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. "Македония" о.т. 1047 до о.т.947
дължина м 75,00
ширина м 7,00
"Изкоп за окопи дренажи - машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи" м³ 131,25
дебелина - 25см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 183,75
дебелина - 35см
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 15,00
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 2,00
Всичко: 0,00
ДДС 20% 0,00
ОБЩО: 0,00


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
21

СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
Направа на тротоарна настилка

"Изкоп за тротоари ,вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" м3 3 200,00

"Доставка,разстилане и уплътняване на пясък /отсевки/ за тротоарна настилка с вкл. всички свързани
с това присъщи разходи" м3 1 800,00

Полагане на тротоарни плочи 30/30/4 на циментопясъчен разтвор м2 7 100,00

Всичко: 0,00
ДДС 20% 0,00
ОБЩО: 0,00ZADKULISITE.COM
Нова порция разпродажби написа на 10/07/2015г. 18:15ч.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения №1378/30.04.2015г., №1388/30.04.2015г., №1381/30.04.2015г., №1374/30.04.2015г., №1376/30.04.2015г., №1382/30.04.2015г., №1380/30.04.2015г., №1379/30.04.2015г., №1377/30.04.2015г., №1375/30.04.2015г., №1383/30.04.2015г. на Общински съвет гр.Поморие и Заповед №РД-16-651/07.07.2015г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: І.Предмет: № Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/ 1 3707/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №012005 Нива50.326дка. 33467,00лв. 2 3711/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №012030 Нива128.107дка. 85704,00лв. 3 3712/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №012031 Нива27.722дка. 18130,00лв. 4 4427/03.04.2008г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №012062 Нива113.978дка. 75453,00лв. 5 4426/03.04.2008г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №012061 Нива16.000дка. 10432,00лв. 6 2697/05.03.2004г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №011058 Нива107.628дка. 71250,00лв. 7 5249/21.04.2012г. с.Белодолм-т”Герена” Имот №011062 Нива87.826дка. 57790,00лв. 8 3699/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Канала” Имот №009036 Нива17.001дка. 11085,00лв. 9 3700/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Канала” Имот №009037 Нива122.913дка. 81368,00лв. 10 3704/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Канала” Имот №010092 Нива71.293дка. 46911,00лв. 11 3705/17.09.2005г. с.Белодолм-т”Канала” Имот №010095 Нива137.994дка. 91352,00лв. 12 5612/11.07.2014г. с.Страцинм-т”Тополите” Имот №000303 Временно неизползвана нива49.831дка. 26161,00лв. 13 4759/20.10.2009г. с.Козичином-т”Церите” Имот №112013 Изоставена нива9.896дка. 3473,00лв. 14 4761/20.10.2009г. с.Козичином-т”Церите” Имот №112016 Изоставена нива14.328дка. 5043,00лв. 15 4480/11.08.2008г. с.Козичином-т”Бозалъка” Имот №000362 Нива24.134дка. 7385,00лв. 16 5409/11.02.2013г. с.Козичином-т”Просиля” Имот №080037 Изоставена нива6.804дка. 2565,00лв. 17 4838/18.11.2009г. с.Козичином-т”Петков рът” Имот №078013 Изоставена нива12.405дка. 3796,00лв. 18 4810/16.11.2009г. с.Козичином-т”Петков рът” Имот №078017 Изоставена нива28.671дка. 8773,00лв. 19 2567/17.11.2003г. с.Дъбникм-т”Изворите” Имот №006055 Нива1.326дка. 1326,00лв. 20 463/21.01.2000г. гр.Каблешковом-т”Минералния извор” Имот №006236 Лозе12.000дка. 12648,00лв. 21 3154/16.09.2005г. гр.Каблешковом-т”Рекица” Имот №008387 Нива7.710дка. 7733,00лв. 22 3104/16.09.2005г. гр.Каблешковом-т”Дигата” Имот №016086 Нива2.685дка. 2685,00лв. 23 3102/16.09.2005г. гр.Каблешковом-т”Бадемите” Имот №018148 Нива0.498дка. 498,00лв. 24 5541/18.11.2013г. гр.Каблешковом-т”Панайотова чешма” Имот №019031 Нива16.196дка. 16196,00лв. 25 2614/18.11.2003г. с.Габеровом-т”Язовира” Имот №011020 Временно неизползвана нива8.133дка. 3375,00лв. 26 2605/18.11.2003г. с.Габеровом-т”Лехите” Имот №004013 Нива5.390дка. 2296,00лв. 27 2611/18.11.2003г. с.Габеровом-т”Оранжериите” Имот №009005 Нива2.471дка. 1381,00лв. 28 2617/18.11.2003г. с.Габеровом-т”Изгрева” Имот №003001 Нива11.992дка. 4977,00лв. 29 3548/17.09.2005г. с.Горицам-т”Сухата чешма” Имот №002058 Изоставена нива72.989дка. 23575,00лв. 30 3494/17.09.2005г. с.Горицам-т”Каниева чешма” Имот №090015 Овощна градина5.593дка. 2858,00лв. 31 3530/17.09.2005г. с.Горицам-т”Конопено поле” Имот №007040 Нива0.530дка. 511,00лв. 32 3529/17.09.2005г. с.Горицам-т”Конопено поле” Имот №007129 Нива2.425дка. 1952,00лв. 33 3528/17.09.2005г. с.Горицам-т”Конопено поле” Имот №007134 Нива0.999дка. 804,00лв. 34 3527/17.09.2005г. с.Горицам-т”Конопено поле” Имот №007136 Нива1.026дка. 852,00лв. 35 3545/17.09.2005г. с.Горицам-т”Кошарите” Имот №030017 Нива0.952дка. 919,00лв. 36 3309/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Изворите Имот №005128 Лозе14.800дка. 6690,00лв. 37 4750/15.10.2009г. с.Гълъбецм-т”Тополите” Имот №001038 Нива20.273дка. 14353,00лв. 38 4461/22.07.2008г. с.Гълъбецм-т”Прасковите” Имот №002058 Нива3.100дка. 1187,00лв. 39 3320/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Пладнището” Имот №003060 Нива6.160дка. 2094,00лв. 40 3295/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Шумата” Имот №007077 Нива5.808дка. 2782,00лв. 41 3294/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Старите лозя” Имот №008110 Нива6.655дка. 3188,00лв. 42 3349/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Язовира” Имот №010003 Нива13.266дка. 5559,00лв. 43 3348/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Язовира” Имот №010020 Нива5.928дка. 2923,00лв. 44 3310/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Изворите” Имот №005124 Лозе18.577дка. 8397,00лв. 45 3311/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Изворите” Имот №005123 Лозе28.265дка. 12776,00лв. 46 3304/17.09.2005г. с.Гълъбецм-т”Изворите” Имот №005282 Лозе16.618дка. 7511,00лв. 47 2811/19.10.2004г. с.Поройм-т”Паметника” Имот №008101 Изоставена нива3.675дка. 3675,00лв. 48 2868/22.04.2005г. с.Поройм-т”Пясъка” Имот №002061 Нива3.667дка. 3667,00лв. 49 2867/22.04.2005г. с.Поройм-т”Могилите” Имот №003115 Нива5.001дка. 5001,00лв. 50 4471/22.07.2008г. с.Поройм-т”Изворите” Имот №009165 Лозе1.001дка. 1001,00лв. 51 5250/21.04.2012г. с.Поройм-т”Паметника” Имот №081031 Нива4.444дка. 4444,00лв. 52 2871/28.04.2005г. с.Поройм-т”Изворите” Имот №091092 Лозе0.802дка. 802,00лв. 53 2282/04.04.2003г. с.Поройм-т”Речката” Имот №100045 Лозе12.499дка. 12499,00лв. 54 2813/22.10.2004г. с.Поройм-т”Паметника” Имот №081004 Нива3.497дка. 3497,00лв. 55 2484/14.11.2003г. с.Александровом-т”Стопански двор” Имот №007061 Нива5.188дка. 5188,00лв. 56 2480/14.11.2003г. с.Александровом-т“Стопански двор” Имот №007081 Нива1.433дка. 1433,00лв. 57 2491/14.11.2003г. с.Александровом-т“Канарата” Имот №008022 Нива5.314дка. 5314,00лв. 58 3889/17.09.2005г. с.Батам-т”Чернозема” Имот №018082 Нива3.113дка. 1728,00лв. ІІ.Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена на имота /без ДДС/.


глас написа на 09/07/2015г. 05:48ч.
Глас народен, глас Божи! Всички партии срещу Иван Алексиев и ГЕРБ! Да гласуваме на нашия съгражданин Янчо Славов-единствения специалист по администрация и който знае за всички далавери на гербладжии в общината. Всички те ще отидат в затвора поименно, а не дасе крият за решение на общинския съвет! Всекиму заслуженото. Поморие е бил, е и ще пребъде!


Общински плъх написа на 29/06/2015г. 19:39ч.
Утре ще асфалтират новата улица Тутхон. Отидете и снимайте да видим какво ще се прави пак.


Петър написа на 29/06/2015г. 07:25ч.
То има повече пясък от колкото чакъл! Плаващи пътища е новата мода явно.


Воден цикъл написа на 22/06/2015г. 07:11ч.
Много хубава снимка-дъждовната решетка не събира водата от асфалта(само тази която пада от небето). Някой много умен го е измислил това , сигурно е инжинер по пътно строителство))).


Pom написа на 21/06/2015г. 18:26ч.
Mongo tonove asfalt lipsvat,koi se nagu6i pak?


Свилен написа на 21/06/2015г. 18:17ч.
Има още нередности. Ще пратим снимки на пощата ви. С уважение към вашият сайт.


Помориец написа на 21/06/2015г. 17:56ч.
Това е по всички улици,дупките се закърпват с 2см. Нека им проверят всички нови улици направени по Баничарско време. Това се казва милеене за Поморие половината от средствата в джоба.
Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню