Градът

02 May 2015

Прегледана: 1402 пъти

ДОКАТО ГЕРБ-АЛЕКСИЕВ Е КМЕТ, ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАДА ПОМОРИЕ НЯМА ДА ВИДИ. ТРЯБВА ДА СМЕНЯМЕ КМЕТА И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТКметът на Поморие Иван Алексиев "осополиви" сайтовете с някакъв еко рекет на „Зелени Балкани“ на Тома Белев.
Изпратил е сигнал до ел.поща ecoreket@gmail.com на Национална асоциация „Българско Черноморие”

Иван Алексиев:
„Ръка върху Поморийското езеро сложиха Зелени Балкани. Какво направиха те - експлоатация, експлоатация, експлоатация и нищо друго. Актовете се пишеха на община Поморие. С решение на Министерски съвет, Поморийското езеро е предоставено за стопанисване на община Поморие. Това беше първата стъпка, която предприех и след това "Зелени Балкани" не искат да ме видят. Втората стъпка, която предприех взриви мира между Зелени Балкани и общината. Ние трябваше да изготвим интегрирания план за управление на Поморийското езеро. Зелени Балкани бяха изготвили един проект, срещу който скочиха поморийци. Този план обслужваше единствено интересите на Зелени Балкани. Поморийци скочиха, но общината тогава не застана зад тях. Когато станах кмет и казах общината да изработи план, те заявиха, че има внесен такъв. Тогава тръгнах да го жаля. В момента сме по инстанциите. "Зелени Балкани" обаче казаха, че в близките 20 години Поморие няма да види общ устройствен план заради кмета си, защото им взел езерото.“

Според предишния председател на "Зелени Балкани" Тома Белев, "дали една община ще има общ устройствен план или не зависи само от кмета и общинските съветници". И тук изниква въпросът: да не би кметът на Поморие да прикрива липсата на консенсус с общинските му съветници по изграждането и гласуването на точно зададен общ устройствен план?

Ето какво заяви пред ЗАД КУЛИСИТЕ Тома Белев по случай сигнала на Иван Алексиев:
"Г-н Алексиев съм го виждал във функцията на кмет не повече от 3-4 пъти и то само на публични места с много присъстващи. Няма как да му кажа подобно нещо, защото първо това не е моят език и второ почти не го познавам като управленец, за да правя каквито и да е било оценки на дейността му. Дали една община ще има ОУП или не зависи само от кмета и общинските съветници и по никакъв начин от мен."

Интересното в случая е, че кметът на Поморие не споменава в какво се изразява "рекетът" на "Зелени Балкани" - пари ли са му поискали, сигнализирал ли е прокуратурата...
Най-добре е поморийският прокурор да се самосезира по случая - хем да стане известно, че и в Поморие има прокуратура, хем и да "разплете" казуса. Пък и да се позаинтересува - след като Общината стопанисва Езерото, кой изнася лечебната кал, кой прибира парите от нея и кой носи отговорност за това?

Прави впечатление, че публикацията, в която кметът се жалва, че е "рекетиран", е свалена от сайтовете "ПИК" (който няма нищо общо с Делян Пеевски, а Делян Пеевски няма никакви интересни в Поморие, особено към пристанището) и "Флагман".
Крайно време е герб-кметът на Поморие да спре да бляботи насам-натам и да се оправдава, защото НИЕ, поморийци, знаем, че на него все другите са му виновни, ами ДА ПУБЛИКУВА НА ОБЩИНСКИЯ САЙТ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ, КОИТО ОБЩИНА ПОМОРИЕ Е СКЛЮЧИЛА ПО НЕГОВО ВРЕМЕ С МЕДИИ - ДА СЕ ВИДИ КАКВИ ПАРИ СЕ ПРЪСКАТ ЗА РЕКЛАМА НА КМЕТА ОТ ДЖОБА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ.
Версията на "ЗАД КУЛИСИТЕ" за свалянето на публикацията от двата сайта е, че кметът на Поморие няма интерес и НЕ ИСКА да се разбира, че ПОМОРИЕ НЯМА ДА ИМА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, ДОКАТО ТОЙ Е КМЕТ. След дъжд - качулка.

ZADKULIITE.COM
ММ написа на 10/05/2015г. 09:16ч.
Казвайте за кого да гласуваме есента?


Помориец написа на 03/05/2015г. 07:36ч.
Много му пука че го осъдили за административно нарушение. Той нали е Феодалния владетел на Поморие и не се съобразява с нищо и никой. Октомври си отива от един разбит и ограбен град и кмета с няколко милиона по богат.


До Кмета написа на 02/05/2015г. 13:20ч.
Кмете що мълчиш на Оперативките и не кажеш колко пари е ощетена Общината от теб и Гайдов за невъзлагането на Обществени поръчки???


Крадливо Баничарче съм написа на 02/05/2015г. 11:39ч.
Р Е Ш Е Н И Е Номер 2265/19.12.2014 г. ,град Бургас Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав: Председател: Таня Евтимова Членове: 1. Галина Радикова 2. Златина Бъчварова при секретаря Г.Ф. и прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 1195 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208 – чл. 228 от АПК. Образувано е по касационна жалба на И.А.А. *** чрез адвокат Ю.Б. против решение № 50/03.04.2014г., постановено по НАХД № 479/2013г. по описа на Районен съд – гр. Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 11012504/17.12.2013г. издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр.София и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.129, ал.5 от Закона за обществените поръчки за нарушение на чл.14, ал.3, т.1, вр. с чл.3, ал.1, т.3, вр. с чл.101а, ал.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Б. от БАК, който поддържа жалбата без да ангажира нови доказателства. Ответникът – директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София не се представлява в процеса и не изразява становище по оспорването. Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното: Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна. Производството пред Районен съд – Поморие е образувано жалба на И.А.А. против наказателно постановление № 11012504/17.12.2013г., издадено от директора на АДФИ - София, с което му е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл.129, ал.5 от ЗОП за нарушение на чл.14, ал.3, т.1, вр. чл.3, ал.1, т.3, вр. с чл.101а, ал.1 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Поморийския районен съд – гр.Карнобат потвърждава наказателното постановление като приема, че изложената в акта и в наказателното постановление фактическа установеност е безспорно доказана, а санкцията е наложена справедливо. Решението на Районен съд – Поморие е правилно и следва да се остави в сила. Съгласно разпоредбата на чл.101а от Закона за обществените поръчки условията и редът за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл.14, ал.4, когато се изразходват средства за строителство под стойност 45 000 лева без ДДС; средства за доставки или услуги на стойност под 15 000 без ДДС или за конкурс за проект – под стойност 60 000 лева без ДДС. Неизпълнението на тази разпоредба е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.129, ал.5 от ЗОП – глоба за физическит елица в размер от 500 лева до 1000 лева. В настоящия случай е безспорно установено, че в качеството си на кмет на Община Поморие И.А. е сключил договори с рег.№ Д41/12.04.2012г., рег.№ Д43/17.04.2012г., рег.№ Д86/04.06.2012г. и рег.№ Д174/ 25.07.2012г. на обща стойност 71 915,15 лева за извършване на СМР на обект „Паркинг – улица „Солна“ – Поморие“ без да приложи условията и редът за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава VIIIa от ЗОП, поради което деянието се явява съставомерно и наказуемо по реда на чл.129, ал.5 от ЗОП. Неоснователно е възражението на касатора, че до достигане на праговете, разписани в чл.14, ал.4 от ЗОП (ДВ, бр.93/2011г.) не е налице нарушение на закона. Нарушението на цитираната норма е извършено с факта на договарянето. Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение. Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав Р Е Ш И: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50/03.04.2014г., постановено по НАХД № 479/2013г. по описа на Районен съд – гр. Поморие. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Име:

Коментар:Моля попълнете капча кода по-долу
captcha

Меню